iMeds.se

Banminth Vet.

Information för alternativet: Banminth Vet. 2,2 % Oral Pasta, visar 3 alternativ

Läkemedelsverket 2014-10-06


Banminth vet. 2,2%

Oral pasta


Avmaskningsmedel mot rundmask hos hund

Förpackningar: tub 10 g, 24 g, 10 x 24 g

Dosspruta 16 g


Vad innehåller läkemedlet

Verksamt ämne: 1 g oral pasta innehåller: pyrantelembonat 22 mg.

Övrigt: Kiseldioxid, sorbitol, natriumalginat, renat vatten samt konserveringsmedlen propylparaben E 216 och metylparaben E 218.


Innehavare av försäljningstillstånd

Zoetis finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki/Helsingfors

Finland


Information lämnas av

Pharmaxim AB

Stenbrovägen 32

253 68 Helsingborg

tel. 042- 38 54 50


Vad används läkemedlet för

Avmaskning av hund med spol- eller hakmaskinfektion.


Vilka biverkningar kan läkemedlet ge

Inga biverkningar förväntas vid normal användning av produkten.


Djurslag

Hund


Hur skall läkemedlet användas

Om preparatet erhållits på recept, följ alltid veterinärens dosering.


Tub: en 2 cm lång sträng av pastan ges för varje kilo hunden väger.

(Det motsvarar 0,67 g av pastan.)

Då räcker en tub om 10 g för behandling av en hund som väger 15 kg

och en tub om 24 g räcker för 36 kg hund.


Dosspruta: Sprutan är graderad och varje delstreck motsvarar 2 kg.

En spruta om 16 g räcker för behandling av 24 kg hund.


Av tuben ges

Hundens vikt

Av sprutan ges

4 cm

2 kg

1 delstreck

8 cm

4 kg

2 delstreck

20 cm

10 kg

5 delstreck


Dräktighet och digivning

Kan ges till dräktiga och digivande tikar.


Bruksanvisning

Den rekommenderade dosen skall ges i en fodergiva.

Pastan har god smaklighet och ges inblandad i fodret, men då inte i större mängd än att hunden äter upp allt vid ett tillfälle. Diande valpar kan ges direkt i munnen.

Vid användande av dossprutan (endast 16g förpackningen) förs den lämpligen in i munnen mot tungans bakre del varefter man trycker ut önskad mängd pasta.

Väg gärna hunden före behandling för att undvika för låg dos.

Vid konstaterad förekomst av spolmask kan avmaskningen behöva

upprepas efter ca 14 dagar.


Hur skall läkemedlet förvaras

Förvaras vid högst 25oC.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Läkemedlet skall förbrukas före utgångsdatum på förpackningen.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


Datum för senaste revidering av bipacksedeln

2014-10-06