iMeds.se

Karbasal

Document: Karbasal cream, refill jar PL change

Läkemedelsverket 2013-01-16

ANVÄNDARINFORMATION REFILLBURK


Läs denna användarinformation noggrant innan Du använder läkemedlet. Om du efter att ha läst informationen har frågor kontakta då CCS, läkare eller fråga på apoteket.

Observera att läkare kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i användarinformationen. Följ alltid läkarens ordination.


Detta är en refillburk. Pumpen från en tömd burk Karbasal kan flyttas över.


Vad innehåller Karbasal?

1 gram kräm innehåller 40 mg natriumklorid och 40 mg karbamid (urea) som är de verksamma ämnena.

Krämen innehåller också följande ämnen: flytande paraffin, PEG-5-glycerylstearat, cetostearyl­alkohol, stearinsyra, trometamol, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E218), propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E216), saltsyra och natriumhydroxid (pH-reglering) samt renat vatten.

Karbasal kräm finns i 100 gram tub samt 400 gram burk med pump samt refillburk 400 gram och 500 gram burk med pump.


Hur verkar Karbasal?

Karbasal är en kräm som ökar hudens vattenbindande förmåga vilket bidrar till en normali­sering av torr hud.


Tillverkare och innehavare av försäljningstillstånd / Information lämnas av:

CCS Healthcare AB, Box 10054, 781 10 Borlänge.

Telefon 0243-781 00.


Vad används Karbasal för?

Karbasal används för behandling av torr hud.


När skall Karbasal inte användas?

Karbasal skall ej användas vid överkänslighet mot någon av de ingående substanserna.


Graviditet och amning:

Kan användas under graviditet och amning.


Trafikvarning

Inga effekter på förmåga att köra bil eller utföra precisionsbetonat arbete har observerats.


Hur skall Karbasal användas?

Karbasal kräm stryks på minst två gånger per dag samt efter kontakt med vatten.

Vid första användningstillfället behöver pumpen tryckas ner några gånger för att fylla pumpen med kräm. Om burken utsätts för kraftiga stötar (t.ex. tappas i golvet) kan pumpen sluta att fungera.


Vilka biverkningar kan Karbasal ge?

Karbasal kan ge övergående lokal irritation av huden i form av sveda och värmekänsla, detta är vanligast i början av behandlingen.


Hur skall Karbasal förvaras?

Använd krämen före det utgångsdatum som finns på förpackningen.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


Datum för senaste revidering av användarinformationen: 2013-01-16